Team- to Tribebuilding

Een team is pas in harmonie als er verbinding wordt gemaakt tussen de individuele ambities en de collectieve doelstelling.

Marinus Knoope van de Creatiespiraal

Tuurlijk, je hebt een leuk team: fijne mensen, realistische doelstellingen, aardige sfeer op de werkvloer. Je zorgt dat je mensen de juiste informatie en middelen hebben, regelt zo af en toe een leuk uitje en – hell yeah – je hebt zelfs een keer een heuse teambuilding met ze gedaan en ze aangespoord een zelfsturend team te worden. 

Maar toch …

 • Je hebt het gevoel dat je constant heen en weer geslingerd wordt tussen je wens om enerzijds een peoplemanager te zijn en aan de andere kant een resultaat- en taakgerichte leider. 
 • Je houdt het gevoel dat jij feitelijk de kar in je eentje trekt. 
 • Het idee bekruipt je dat iedereen in je team er verborgen, eigen agenda’s op nahoudt. 
 • Alle interventies die je pleegt hebben slechts een kortdurend effect. 

Je merkt dat het niet werkt 

En dat merk ik je in de praktijk eigenlijk steeds meer. Sterker nog, je kunt de tekenen zo opnoemen: 

 • Taken worden continu naar elkaar doorgeschoven. 
 • Iedereen doet exact wat er van ze gevraagd wordt. Maar dan ook geen stap meer. 
 • Niemand neemt écht verantwoordelijkheid voor jullie teamtaken. 
 • Er is geen sprake van echte sociale cohesie in je team. 

Je ziet wat er van komt 

Dat is nogal rampzalig. Want als uiterste gevolg daarvan:

 • Zal je team nooit meer dan de minimale taakvervulling bereiken. 
 • Zal er irritatie bij je teamleden en bij jezelf ontstaan. 
 • Zullen jullie nooit grootse successen vieren. 
 • Zullen de financiële resultaten achterblijven bij de doelstellingen. 
 • Zullen creativiteit en ambitie bij je teamleden steeds verder wegzakken. 
 • Zal de sfeer op de werkvloer verslechteren. 
 • Zullen jullie steeds minder lol en vrijheid in je werk ervaren. 

Dat is niet wat jij wil

En dat druist volledig in tegen waarom jij ooit de taak om dit team te leiden op je hebt genomen. Wat jij wil is juist: 

 • Een team waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor hun bijdrage aan het collectief. 
 • Een open sfeer creëren waarin iedereen zijn of haar volle creativiteit en ambities kwijt kan om het team vooruit te helpen. 
 • Een team dat voor elkaar én het gezamenlijk belang door het vuur gaat. 
 • Een omgeving waarin taken slechts het vertrekpunt vormen en optimaal resultaat jullie gezamenlijke doel.

Mogen we je even uit een droom helpen? 

Welbeschouwd bestaan teams helemaal niet. We gaan heel snel voorbij aan het feit dat teams bestaan uit mensen. Ja, dat is natuurlijk een voor de hand liggende conclusie. Maar besef je ook voldoende dat elk mens zijn eigen drijfveren, ambities en kwaliteiten heeft? En dat dát is wat werkelijk bijdraagt aan wat de groep bereikt?

“En zelfsturende teams dan?” zeg je. “Bevorderen die juist niet de individuele verantwoordelijkheid?” Het simpele antwoord is nee. Teams sturen zichzelf niet, ze bestaan immers niet echt. Het gevolg is dus dat het principe van zelfsturende teams dominante kwaliteiten van groepsleden naar voren duwt en ondergeschikte kwaliteiten steeds verder weggeduwd worden. Je verplaatst dus het stuur naar een plek waar het hoogstwaarschijnlijk leidt tot òf anarchisme òf apathie.

Waar de omkering wel zit 

Mensen functioneren optimaal als ze het gevoel hebben ergens bij te horen, ergens onderdeel van uit maken. En als ze in dat geheel precies die rol kunnen vervullen die past bij de kern van wie ze zijn. In zo’n omgeving weet iedereen exact van elkaar welke rol ze in kunnen nemen en maken daar optimaal gebruik van. Zo’n omgeving is zo ideaal dat ons reptielenbrein er zelfs naar 70.000 jaar nog steeds primair op reageert.

Creëer die omgeving voor jouw mensen en je hebt geen groep mensen meer maar een TRIBE die de verwachtingen van een zelfsturend team ver zullen overtreffen! 

Flaming Crane helpt jou om je team om te vormen naar een tribe: een omgeving waarin iedere individu zijn of haar eigen drijfveren, ambities en kwaliteiten én die van de anderen kent en optimaal kan benutten. De optelsom daarvan bepaalt de richting, taakverdeling en doelstellingen van het collectief. 

Wij maken van jouw team een tribe aan de hand van de 3 pijlers: 

 • Onderzoek wie je bent: 
 • Ieder individu voor zich brengt de eigen drijfveren, ambities en kwaliteiten in kaart en ontdekt zo de kern van wie hij of zij is. 
 • Onderzoek wie de groep in de kern als geheel is. 
 • Vind je totem: 
 • Ieder individu koppelt een krachtig beeld, dier of symbool aan de kern van wie ze zijn, zodat ze een makkelijke trigger hebben om die kern op te roepen. 
 • De groep kiest een krachtig beeld, dier of symbool voor de gezamenlijke kern, die dient als overkoepelende trigger. 
 • Creëer jouw werkelijkheid: 
 • Koppel alle individuele totems aan elkaar en zie hoe een nieuwe werkelijkheid ontstaat waarin ieders drijfveren, ambities en kwaliteiten een even onmisbare schakel vormen. 
 • Maak een concreet stappenplan om de nieuwe richting, taakverdeling en doelstellingen te integreren in de dagelijkse praktijk. 

Wat Team to Tribebuilding jou oplevert 

Wanneer jij jouw team laat functioneren als tribe dat ga je het volgende ervaren: 

 • De individuele ambities van jouw mensen zijn weer in lijn met jullie collectieve doelstellingen. 
 • Jouw tribe zal doelstellingen niet alleen behalen maar zelfs overtreffen. 
 • Jouw tribe zal creatieve oplossingen vinden voor de uitdagingen in jullie werkveld, waardoor ook je financiële resultaten omhoog zullen gaan. 
 • Jouw tribe bevat de juiste mensen op de juiste plek. 
 • De goede sfeer op de werkvloer, het gevoel van vrijheid en de lol in het werk zullen toenemen. 

Twijfel niet langer als dit verhaal iets in je losmaakt en doorbreek nu de waan van jouw werkdag. Doe de Team to Tribe Scan en kijk waar jij en jouw team nu staan. We sturen je sowieso meer informatie na de scan en we kunnen vrijblijvend afspreken om door te praten en de mogelijkheden te verkennen. Dus doe snel de Team to Tribe Scan via onderstaande knop.