Opdracht 3 – Eigen ervaring met Awareness

Awareness is de bewustzijnstoestand die het concept Eenzijn het dichtst benadert. Over het algemeen zijn we dit niveau van bewustzijn niet zo goed gewaar. Toch ervaren we allemaal dit soort momenten, ook al noem je dat wellicht niet meteen Awareness. Iedereen kent momenten waarop je een rust ervaart waarin alles goed is en alles is zoals het is zonder dat je daar een oordeel over hebt. Sommigen ervaren dat op vakantie, anderen tijdens een wandeling door een stil bos en weer anderen worden plotseling door dit gevoel overvallen.

In deze opdracht ga je op zoek naar een soortgelijke ervaring in je eigen leven, hoe groot of hoe klein dat gevoel toen ook was. Pel die ervaring zover mogelijk af. Onderstaande vragen kan je gebruiken als leidraad voor je beschrijving. Probeer je ervaring zo beeldend mogelijk te beschrijven. Deze opdracht heb je nodig in een latere module.

  • Wanneer heb jij Awareness ervaren, of iets dat er bij in de buurt kwam?
  • Beschrijf die situatie zo gedetailleerd mogelijk; waar was het, wie waren erbij, wat was er in de omgeving te zien, enz.? Benoem zo veel mogelijk details, hoe onbelangrijk ze ook lijken.
  • Was er een oorzaak aan te wijzen die deze ervaring triggerde?
  • Wat deed je in die situatie? Of wat deed je juist niet?
  • Hoe voelde je je op dat moment (emotioneel)?
  • Hoe voelde je je op dat moment (fysiek)?
  • Als je aan deze ervaring één woord of één beeld zou mogen geven, welke was dat dan?
  • Zijn er nog onbenoemde zaken die voor jou aan deze ervaring belangrijk waren?