Lezingen & trainingen over verbinding

De School voor Eenzijn heeft tot doel om het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken. Het is een thema dat inherent verbonden is aan het leven en daarmee is het ook ieders verantwoordelijkheid om het te herkennen, erkennen en hiernaar te handelen. Eenzaamheid is volgens onze filosofie een interne aangelegenheid en is daarom in eerste instantie niet buiten maar binnen onszelf te vinden. Daar vinden we dan ook meteen de échte verbinding, iets dat vooral in deze tijden soms ver te zoeken lijkt.

Wij willen onze filosofie niet alleen overdragen aan de deelnemers aan onze leerweg, maar ook daarbuiten. Dit doen wij vanuit de volgende uitgangspunten die ons onderscheiden van andere eenzaamheidsinitiatieven:

1) Eenzaamheid komt veel vaker voor dan alleen onder de klassieke doelgroep van ouderen.

2) Eenzaamheid is bij de ‘verborgen’ doelgroepen veelal niet zichtbaar, maar is wel degelijk aanwezig.

3) Eenzaamheid kun je pas (h)erkennen als je zelf hebt ervaren wat het is.

Ervaringssprekers & -trainers

Ben jij als professional, werkgever of HR-medewerker op zoek naar een écht verhaal, een eigenzinnige training en/of een radicaal andere workshop over eenzaamheid & verbinding dan je gewend bent, dan kunnen Sander en René dit voor je verzorgen. Als Ervaringssprekers en -trainers kunnen zij hier beide authentieke verhalen over vertellen en er op een laagdrempelige manier voor zorgen dat mensen weer uit hun hoofd komen.

Neem contact op met Sander voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie

Of mail naar: sander@schoolvooreenzijn.nl

Wat we al deden

Bekijk hieronder een aantal opdrachten die Sander en René eerder uitvoerden.

RedX Loneliness Maastricht

Wij gaven onze masterclass existentiële eenzaamheid voor een groep studenten uit Maastricht. En dit is wat zij er zelf van vonden: Beste Sander en Renée, Ik wil jullie, namens ons bestuur, a  [...]
→ Lees meer

TSH Kerstdiner

De School voor Eenzijn verzorgde een Masterclass Real Connection tijdens het kerstdiner in The Student Hotel in Den Haag. Dit diner werd georganiseerd ter verbinding van met name jongeren. De  [...]
→ Lees meer

Stories 5 oktober 2019

René sprak afgelopen zaterdag de legendarische woorden: "Eigenlijk is het gek dat er een week tegen eenzaamheid is, want eenzaamheid is niet iets dat zich op afgesproken tijden  [...]
→ Lees meer

Fonds 1818

Het magazine van Fonds 1818 maakte een themanummer over eenzaamheid. Sander werd geïnterviewd over hoe de School voor Eenzijn eenzaamheid  [...]
→ Lees meer

Denktank

Bij een themabijeenkomst rondom eenzaamheidsbestrijding kwamen diverse partijen uit de regio Den Haag bij elkaar. De School voor Eenzijn begeleidde een paneldiscussie om de diverse definities van  [...]
→ Lees meer

Welzijn Rijswijk

In de week tegen de eenzaamheid zocht Welzijn Rijswijk een radicaal ander verhaal over eenzaamheid. Sander vertelde vanuit zijn eigen ervaring wat de impact van eenzaamheid op zijn eigen leven was en  [...]
→ Lees meer

Wonen Noordwest Friesland

Een Friese woningcorporatie wilde de strijd aangaan met eenzaamheid onder de bewoners van hun panden. SvE liet medewerkers tijdens een workshop ervaren hoe eenzaamheid werkelijk voelt en hoe je dat  [...]
→ Lees meer

Pakhuis de Zwijger

In de week tegen de eenzaamheid organiseerde PdZ een thema-avond rondom eenzaamheid en digitalisering. SvE verzorgde een lezing over de zin en onzin van digitale blogplatforms in de strijd tegen  [...]
→ Lees meer

School voor Eenzijn in Trouw

Anna Paans schreef als freelance journalist een stuk over eenzaamheid voor Trouw. Haar interesse begon toen zij een briefkaart van vereniging Humanitas op de deurmat vond waarin ze haar vroegen of  [...]
→ Lees meer

Videoverslag Launch event

Tijdens ons lanceringsevenement gaven we zelf een lezing over het onderwerp eenzaamheid, gingen we veelvuldig de interactie aan met het publiek en gaven we tevens een interactieve workshop. Daarnaast  [...]
→ Lees meer